7016UCDB/GMP4 NTN bearing

Bearing 7016UCDB/GMP4

Angular contact ball bearings 7016UCDB/GMP4

Bearing number : 7016UCDB/GMP4

Size (mm) : 80x125x44

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 80

Outer Diameter (mm) : 125

Width (mm) : 44

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 80 mm

D - 125 mm

B - 44 mm

C - 44 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 1,72 Kg

NTN 7016UCDB/GMP4 Bearing Advantage NTN 7016UCDB/GMP4 Bearing Package NTN 7016UCDB/GMP4 Bearing Fast Delivery NTN 7016UCDB/GMP4 Bearing Service