7924CDB/GHUP-4 NTN bearing

Bearing 7924CDB/GHUP-4

Angular contact ball bearings 7924CDB/GHUP-4

Bearing number : 7924CDB/GHUP-4

Size (mm) : 120x165x44

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 120

Outer Diameter (mm) : 165

Width (mm) : 44

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 120 mm

D - 165 mm

B - 44 mm

C - 44 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 2,38 Kg

NTN 7924CDB/GHUP-4 Bearing Advantage NTN 7924CDB/GHUP-4 Bearing Package NTN 7924CDB/GHUP-4 Bearing Fast Delivery NTN 7924CDB/GHUP-4 Bearing Service