7001G/GMP42/L606Q2 NTN bearing

Bearing 7001G/GMP42/L606Q2

Angular contact ball bearings 7001G/GMP42/L606Q2

Bearing number : 7001G/GMP42/L606Q2

Size (mm) : 12x28x8

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 12

Outer Diameter (mm) : 28

Width (mm) : 8

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 12 mm

D - 28 mm

B - 8 mm

C - 8 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,021 Kg

NTN 7001G/GMP42/L606Q2 Bearing Advantage NTN 7001G/GMP42/L606Q2 Bearing Package NTN 7001G/GMP42/L606Q2 Bearing Fast Delivery NTN 7001G/GMP42/L606Q2 Bearing Service