QJ314NR NTN bearing

Bearing QJ314NR

Angular contact ball bearings QJ314NR

Bearing number : QJ314NR

Size (mm) : 70x150x35

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 70,000

Outer Diameter (mm) : 150,000

Width (mm) : 35,000

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 70,000 mm

D - 150,000 mm

B - 35,000 mm

C - 35,000 mm

Weight - 2,56 Kg

NTN QJ314NR Bearing Advantage NTN QJ314NR Bearing Package NTN QJ314NR Bearing Fast Delivery NTN QJ314NR Bearing Service