NK25X45X18.5-2NR NTN bearing

Bearing NK25X45X18.5-2NR

Tapered roller bearings NK25X45X18.5-2NR

Bearing number : NK25X45X18.5-2NR

Size (mm) : 25x45x18.5

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 25

Outer Diameter (mm) : 45

Width (mm) : 18,5

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 25 mm

D - 45 mm

C - 18,5 mm

NTN NK25X45X18.5-2NR Bearing Advantage NTN NK25X45X18.5-2NR Bearing Package NTN NK25X45X18.5-2NR Bearing Fast Delivery NTN NK25X45X18.5-2NR Bearing Service