7008UCDB/GNP5 NTN bearing

Bearing 7008UCDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7008UCDB/GNP5

Bearing number : 7008UCDB/GNP5

Size (mm) : 40x68x30

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 40

Outer Diameter (mm) : 68

Width (mm) : 30

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 40 mm

D - 68 mm

B - 30 mm

C - 30 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,38 Kg

NTN 7008UCDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7008UCDB/GNP5 Bearing Package NTN 7008UCDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7008UCDB/GNP5 Bearing Service