7907UG/GNP42/15KQTQ NTN bearing

Bearing 7907UG/GNP42/15KQTQ

Angular contact ball bearings 7907UG/GNP42/15KQTQ

Bearing number : 7907UG/GNP42/15KQTQ

Size (mm) : 35x55x10

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 35

Outer Diameter (mm) : 55

Width (mm) : 10

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 35 mm

D - 55 mm

B - 10 mm

C - 10 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,07 Kg

NTN 7907UG/GNP42/15KQTQ Bearing Advantage NTN 7907UG/GNP42/15KQTQ Bearing Package NTN 7907UG/GNP42/15KQTQ Bearing Fast Delivery NTN 7907UG/GNP42/15KQTQ Bearing Service