7005UCDB/GNP5 NTN bearing

Bearing 7005UCDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7005UCDB/GNP5

Bearing number : 7005UCDB/GNP5

Size (mm) : 25x47x24

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 25

Outer Diameter (mm) : 47

Width (mm) : 24

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 25 mm

D - 47 mm

B - 24 mm

C - 24 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,158 Kg

NTN 7005UCDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7005UCDB/GNP5 Bearing Package NTN 7005UCDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7005UCDB/GNP5 Bearing Service